Ümumi Məlumat:

“Data Analytics with SQL” təlimində “SQL” data baza sistemi ilə işləməyi: data bazaların yaradılması, data bazada  milyonlarla datanın təmizlənməsi, dataların seçilməsi və yönləndirilməsi praktiki və nəzəri cəhətdən professional şəkildə tədris edilir. 3 moduldan ibarət olan təlimi bitirdikdən sonra tələbələr peşəkar iş mühitində “SQL” üzrə çalışa biləcək və bizneslər üçün bu sahə ilə bağlı həllər verəcək səviyyədə olacaqlar.

Modullar:

Bu modulda Data Baza tipləri və strukturları ilə bağlı ilkin anlayışlar tədris edilir. Bununla yanaşı, real nümunələrə əsaslanan datalarla işləmək, “Microsoft SQL Server” standartlarına uyğun “T-SQL” sorğuların yazılması kimi mövzular da modula daxildir.

Modul müxtəlif “join və apply” növləri ilə dərin biliklərin öyrənilməsi və advanced sorğuların yazılması, “derived” cədvəllər ilə işləmə kimi mövzulardan ibarətdir.

“Advanced” modulunda “view”, “function”, “procedure object”-ləri ilə dərin praktiki işlərin görülməsi, “index” anlayışı kimi dərin anlayışlar tədris edilir. Modul sonunda tələbələr “SQL” daba baza serverinə tam şəkildə yiyələnirlər.

Bu modul praktiki əhəmiyyət daşıyaraq hazırda bazarda tətbiq edilən real layihələrin tətbiqindən ibarətdir.
  • Həftədə 3 dəfə
  • 24,0 Saat
  • Orta
  • 320 AZN/ay (Onlayn)
  • 360 AZN/ay (Ənənəvi)