img-fluid

Səsin mətnə çevrilməsi

Hazırda bir sıra şirkətlər müştərilərin sorğularını və şikayətlərini məhz çarğı mərkəzləri vasitəsilə qəbul edir. Lakin operatorlar bu sualları cavablandırdıqdan sonra bu dataların yazılı dəqiq qeydi aparıla bilmədiyi üçün şirkət müştərilərdən gələn məlumatları analiz edə bilmir. Bu isə müştəri davranışlarına uyğun şəkildə formalaşdırılmış düzgün strategiyanın qurulmasına mane olur. Həmin danışıqları mətnə çevrirərək analiz edilə və şirkət üçün uyğun strategiyalar formalaşdırıla bilir. Həmçinin, səsin mətnə çevrilməsi sistemi başqa bir çox yerlərdə də istifadə olunur.

Müraciət et